SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE (PERFORMING ARTS KIDS CLASSICS)


SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE er ei bok for alle kids og voksne som er interessert i teater og litteratur.

Boka er todelt. Første del tar for seg teatertriologien Klassikere for kids og verkene den er bygget på. Regissør Hildur Kristinsdottir forteller åpent og ærlig om hvordan det har vært å forvandle Faust, Til fyret og Forbrytelse og straff til teater, ikke minst hvordan kreativ angst for henne er en del av pakka. Dramatiker Eirik Willyson forteller om de litterære verkene i et idéhistorisk perspektiv.

Andre del inneholder perspektiver utenfra, med fem tekster som berører teateropplevelsen, teaterhistorien, kulturpolitikk, kritikk, tekst og publikum, skrevet av en kritikerspire, en teaterkritiker, en litteraturkritiker, en dansekunstner og en dramaturg.

Utgiver: Scenekunstforlaget
Redaktører: Eirik Willyson & Hildur Kristinsdottir
Skribenter: Nora Jungeilges Heyerdahl, Karen Frøysland Nystøyl, Bernhard Ellefsen, Snelle Ingrid Hall, Melanie Fieldseth, Hildur Kristinsdottir & Eirik Willyson
Illustrasjoner: Petter Alstad
Foto: Kristinn Gudlaugsson
Layout & design: Andreas Sagen
Konsulent: Lars Fredrik Janby
Korrektur: Anders Næss Evensen
Trykk: Webergs Printshop, Oslo

Støttet av Norsk kulturråd & Norsk Scenekunstbruk.

Vi vil takke alle kunstnere og bidragsytere som har bidratt til å skape Klassikere for Kids så langt.

SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE

 

SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE (PERFORMING ARTS, KIDS, CLASSICS)

In the first part of the book, director Hildur Krisitnsdottir tells us, in a personal way, how it’s been to recreate literary classics into theatre performances, and playwrite Eirik Willyson writes about Goethe’s Faust, Woolf’s To the Lighthouse and Crime and Punishment in a historic-philosofical context.

In the second part, a high school student and four scholars/critics present different views on performing arts for young audiences with Classics for Kids as a starting point.

Publisher: Scenekunstforlaget
Editors: Eirik Willyson & Hildur Kristinsdottir
Authors: Nora Jungeilges Heyerdahl, Karen Frøysland Nystøyl, Bernhard Ellefsen, Snelle Ingrid Hall, Melanie Fieldseth, Hildur Kristinsdottir & Eirik Willyson
Illustrations: Petter Alstad
Photography: Kristinn Gudlaugsson
Layout & design: Andreas Sagen
Consultant: Lars Fredrik Janby
Proofreader: Anders Næss Evensen
Print: Webergs Printshop, Oslo

The publication is supported by Arts Council Norway & Norsk Scenekunstbruk.

We want to thank all the great artists and contributers who have been involved in the Classics for Kids project so far.

SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE