I pressen


«Faust for Kids trigger til diskusjon og refleksjon. Det gir gledelig ambisiøst barneteater.»   http://www.nrk.no/kultur/gledelig-ambisiost-barneteater-1.8368495

Gledelig ambisiøst barneteater


«Klassikere for kids skiller seg ut i dette landskapet ved å sette klassisk dannelse på agendaen – og det er det jo strengt tatt få som gjør i voksenteaterverden for tiden også.»   http://www.kulturradet.no/kunstloftet/vis-artikkel/-/kl-artikkel-2013-klassikere-for-kids

Til Fyret – Et ambisiøst dannelsesprosjekt