hildur

Kort om prosjektet

Klassikere for kids er et dannelsesprosjekt som har som mål å introdusere barn og unge, sammen med voksne, for de største litterære klassikerne gjennom audiovisuelle, spennende og eksperimentelle teaterforestillinger.

Jeg ønsker å utfordre publikum med komplekse kunstopplevelser som kan berøre både unge og gamle. Jeg tror at vi alle har et ønske om å strekke oss og å søke nye forståelser, og jeg har sett at barn ikke lar seg skremme av det de ikke kan forklare.

De store eksistensielle spørsmålene er etter min mening godt egnet til fruktbare samtaler mellom voksne og unge. I refleksjoner rundt død eller ondskap eller kjærlighet eller tid stiller vi på mange måter likt.

Jeg håper at Klassikere for kids kan inspirere unge til å skape noe selv. Jeg er derfor opptatt av direkte dialog med vårt unge publikum i etterkant av forestillinger og søker å utvikle nye former for kunstformidling.

 

Hildur Kristinsdottir, regissør og kunstnerisk leder
E: kristinsdottir.hildur@gmail.com
T: 913 83 309
F: https://www.facebook.com/KlassikereForKids/

About

Through the theatre series Classics for Kids young audiences and adults are introduced to literary classics and experiemental, exciting, audiovisual theatre performances.

I wish to challenge the audience by giving them complex art experiences that can move both old and young people. I believe we all want to stretch and seek new understanding, and I have seen that kids are not frightened by what they cannot understand.

In my opinion, the great existential questions are a suitable starting point for fruitful conversations between adults and kids. Confronted with death or love or evil or time, we are in many ways on the same page.

I hope Classics for Kids can inspire young people to create something themselves. That’s why I think that dialogue with our young audience after performances is very important, and I seek to develop new ways of open up dialogues about art.

Hildur Kristinsdottir, artistic director
E: kristinsdottir.hildur@gmail.com
T: 913 83 309