hildur
Klassikere for kids er en trilogi med utgangspunkt i tre av våre store klassikere: Goethes Faust, Woolfs Til fyret og Dostojevskis Forbrytelse og Straff.

Klassikere for Kids er i utgangspunktet tenkt som et idealistisk dannelsesprosjekt: formidling av tre litteraturhistoriske tungvektere til barn og unge fra alle samfunnslag. I dag ser jeg at denne prosessen også for meg er en dannelsesreise. Arbeidet med de tre forestillingene har beriket min utvikling som kunstner og menneske og økt min forståelse av det å arbeide med scenekunst tilegnet det unge publikummet.

Jeg har kommet til en forståelse av at det å åpne opp det eksperimentelle teaterrommet for barn og unge er en vel så viktig faktor i dette dannelsesprosjektet. Ved å observere publikum underveis og i etterkant av forestillingene ser jeg at teateropplevelsen gir dem en verdi, uavhengig om de får taket på de litterære aspektene og den historiske tyngden disse verkene besitter. Den delen av prosjektet som gir barna kjennskap til verkene, betrakter jeg nå som en positiv bieffekt.

Mitt hovedanliggende ligger i å gi mitt publikum kunstopplevelser som krever mye av intellektet og sanseapparatet. Jeg ønsker samtidig å utfordre de kunstnerisk involverte til å fri seg fra gjeldene konvensjoner rundt teater for barn og unge. Vi må tørre å være krevende kunstnere som gir vårt unge publikum muligheten til å skape sin egen logikk og opplevelse.

Med vennlig hilsen
Kunstnerisk leder
Hildur Kristinsdottir