hildurKlassikere for kids er en trilogi med utgangspunkt i tre av våre store klassikere: Goethes Faust, Woolfs Til fyret og Dostojevskis Forbrytelse og Straff.

Klassikere for Kids er i utgangspunktet tenkt som et idealistisk dannelsesprosjekt: formidling av tre litteraturhistoriske tungvektere, til barn og unge fra alle samfunnslag. I dag ser jeg at overraskende nok er jeg selv på en litterær dannelsesreise. Min prosess har beriket min utvikling både som kunstner, som menneske og min forståelse av det å arbeide med scenekunst tilegnet barn og unge.

Jeg har kommet til en forståelse av at det å åpne opp det eksperimentelle teaterrommet for barn og unge er en vel så viktig faktor i dette dannelsesprosjektet. Ved å observere barna underveis og i etterkant av forestillingene ser jeg at teateropplevelsen gir dem en verdi, uavhengig om de får taket på de litterære aspektene og den historiske tyngden disse verkene besitter. Jeg betrakter nå den delen av prosjektet som gir barna en kjennskap til verkene som en positiv bieffekt.

Mitt hovedanliggende ligger i å gi mitt publikum utfordrende, kunstneriske og estetiske opplevelser. Jeg ønsker å utfordre de kunstnerisk involverte til å fri seg fra gjeldene konvensjoner rundt teater for barn og unge. Vi må tørre å være krevende kunstnere som gir vårt unge publikum muligheten til å skape sin egen logikk og opplevelse.

Med vennlig hilsen

Kunstnerisk leder
Hildur Kristinsdottir